Dansleiders

De namen van dansleiders die een diploma/certificaat hebben zijn vet gedrukt. De andere dansleiders hebben een getuigschrift of hebben een aantal jaren de opleiding gevolgd.

De namen van dansmentors zijn dik en schuin gedrukt.

Eleonora Helderman
Laan van de Marel 460
7823 CL Emmen
etmhelderman@gmail.com
06 - 18887523
Anita Smeding
Ploeggang 1
8431 NE Oosterwolde
anitasmeding@gmail.com
06-48385181
Ellen van der Meulen
Oudeweg 12
9967 SH Eenrum
eaevdm482014@gmail.com
0595-497004
06-47549013
Lia Groen
Sierksmastraat 14
8934 AM Leeuwarden
ahminyah.lia.groen@kpnmail.nl
058-2890816
Mayreen Chand
Duinkampen 23
9765 BA Paterswolde
mayreen@planet.nl
050-5271729
Wyts Dijkstra
Halbertsmastraat 6
8932 GH Leeuwarden
wyts.m.dijkstra@gmail.com
058-2136689