De dansen

De Dansen van Universele Vrede, ook wel soefidansen genoemd, zijn eenvoudige, meditatieve, vreugdevolle kringdansen die ons in contact brengen met onze spirituele essentie. De deelnemers zingen sacrale teksten en liederen van over de hele wereld begeleid door levende muziek. Muzikale of danservaring is niet nodig, het gaat om deelname en ervaring.

Het ontstaan van de dansen
De dansen werden eind jaren zestig ontwikkeld door Samuel L. Lewis (1896-1971) een soefileraar en Rinzai Zen meester, die ook het Hindoeïsme, het Jodendom en het Christendom diepgaand had bestudeerd. Hij werd geïnspireerd door de leringen van Hazrat Inayat Khan, die het universeel Soefisme vanuit India naar het westen bracht en door Ruth St. Denis, de ‘moeder’ van de moderne dans. Zijn doel was vrede op de wereld: “Peace through the Arts’ . Op zeventig jarige leeftijd ontwikkelde hij loopoefeningen en sacrale dansen en danste hij met de hippies in het Golden Gate Park in San Francisco.
Samuel Lewis ontwikkelde circa vijftig dansen en sinds zijn overlijden zijn overal ter wereld nieuwe dansen ontstaan.

Een visioen
Samuel Lewis geloofde dat als mensen samen zouden eten, dansen en bidden er vrede op de wereld zou zijn.
Niet lang voor zijn overlijden kreeg Samuel Lewis een visioen waarbij hij een klein beekje zag dat iets verder bergafwaarts een riviertje werd en iets verder aanzwol tot een bruisende rivier met verschillende zijarmen. Toen de rivier in het dal was aangekomen was de stroom zo sterk dat hij niet kon worden tegen gehouden en hij stroomde verder naar de oceaan.
Nu, meer dan 35 jaar later, is het visioen volledig werkelijkheid geworden.
Op alle continenten, van Hawaï tot Rusland en van Nederland tot Nieuw-Zeeland, zijn dansgroepen ontstaan en steeds komen er weer nieuwe groepen bij. Er zijn nu zo’n vijfhonderd dansen en nog steeds krijgen geïnspireerde dansleiders weer nieuwe dansen door.

Dansen van deze tijd, wereldwijd
Deze vorm van dansend-beleven spreekt veel mensen aan en past in een steeds kleiner wordende wereld, waarin we oog krijgen voor de grote wereldwijde rijkdom aan tradities.
Het al dansend zingen van heilige teksten, mantra’s, native chants en liederen uit alle verschillende culturen van de wereld, vaak op traditionele melodieën, is een manier om op eigentijdse wijze in contact te komen met onze innerlijke spiritualiteit en die ook in anderen te herkennen. De dansen zijn niet gebonden aan een speciale traditie, maar dragen een universeel en interreligieus karakter.
Door de vrede in je eigen hart te ervaren kun je die ook in anderen gaan zien en zo een steentje bijdragen aan vrede in de wereld.