Life as a Garden Workshop ~ Dansen van Universele Vrede vrijdag 1 & zaterdag 2 september met Grace D Marie

Waar: Zaal Nieuw Nazareth, naast Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum
Wanneer: 1 en 2 september 2023, 10.30 – 17.00 uur, vanaf 10.00 uur koffie, thee en betaling
Bijdrage: €160 €140 €120 voor 2 dagen of voor 1 dag ~ €100 €80 €60
St.VredesDansNetwerk, NL72 ABNA 0412 3507 26, o.v.v. Grace Marie
Contant betalen is ook mogelijk.
Info en aanmelding: Eleonora Helderman, etmhelderman@gmail.com / 06.18 88 75 23
Noor Helweg-McGuigan, noorhelweg@gmail.com / 035.62 49 570

Iedereen is welkom, je hebt geen ervaring nodig om mee te doen.

Grace D Marie, een inspirerende dansleidster uit Colorado, USA, komt voor de eerste keer naar Nederland.
Ze is een internationale erkende Dans Mentor en Gids in de Sufi Ruhaniat International, www.ruhaniat.org.
Al vele jaren organiseert ze kampen, dansworkshops, pelgrimstochten en ook dansleiders trainingen.
Daarnaast is ze een ervaren bewegingstherapeute in NIA en Barre Fitness.
Als docent werkt zij met het in balans brengen van lichaam, hart en ziel voor de gezondheid.
Ze is zeer muzikaal, heeft meerdere eigen dansen gecreëerd en 4 CD’s gemaakt.
Door samen te werken met wijsheidstradities van de wereld, heeft Grace het Dances of Universal Peace repertoire verrijkt door traditionele gebeden om te zetten in mooie liederen met originele en inspirerende dansen.
Grace Marie is zeer verbonden met de natuur.
“Het is mijn levenswerk om overal in de wereld zaden van schoonheid, liefde en vrede te planten.
Net zoals ik in mijn eigen tuin doe.
Live life as a Garden. ~
Leef het leven als een Tuin.
Nurture your life as a Garden. ~ Voed je leven als een Tuin.
Design your life as a Garden. ~ Ontwerp je leven als een Tuin.
Welcome. I look forward to Gardening with you”

De workshop is in het Engels. Kijk naar haar site: www.lifeasagarden.com
Draag kleding waarin jij je prettig voelt en fijn in kunt bewegen.
Wij zorgen voor koffie en thee. Breng je eigen lunch mee en graag iets om te delen.

Read in English:

Feest voor allen!

Ook dit jaar biedt het VredesDansNetwerk weer een gratis Dansdag aan voor alle leden en Vrienden van het VDN.
Zonder Dansers geen Kring en zonder Liefhebbers van de Dansen geen Dansen van Universele Vrede.
Voor het Feest van de Vrede hebben we immers elkaar nodig ❤
Om tot een jaarlijkse traditie te komen, hebben we besloten om dit Dansfeest op elke eerste zaterdag van juni te laten plaats vinden.
Zo kan het een vast evenement worden in ieders agenda.

VredesDansNetwerk Dansfeest 2022

“Dans je graag?”
“Voel je je verbonden met de Dansen van Universele Vrede?”
“Verlang je naar Vrede in jezelf en in de wereld?”

Met deze prikkelende aankondiging kwam het idee van Vrienden van de Dansen de wereld in.
Tegen een jaarlijkse donatie kan iedereen Vriend van de Dansen worden.
Een eretitel, voor mensen die de Dansen en het VredesDansNetwerk graag willen steunen.
Steunen van Danskringen door er zo vaak als mogelijk van te genieten en aan deel te nemen.
Maar ook middels een financiële donatie.
Net als alle stichtingen, heeft ook onze stichting VredesDansNetwerk kosten.
Het onderhouden van de website o.a. en ook zijn er kosten om aan het internationale Dansnetwerk (DUP) verbonden te zijn.
Als Vriend van de Dansen word je de VDN Vriendenbrief toegemaild en zijn we in 2019 gestart met een Jaarlijkse VriendenDansFeestdag, een hele mond vol, waar de dansen door verschillende Dansleiders worden geleidt.
Het bleef even bij 1 keer … Na 2019 kwam 2020 en we weten het zo langzamerhand wel, de wereld viel stil vanwege een pandemie en bijna alles werd afgelast.
Twee jaar schoven we de planning van het Dansfeest voor ons uit.
Maar nu is het dan eindelijk zover!

Lieve VredeDansers.

Het is zover!

Het gaat ervan komen!

Het VDN Dansfeest op 7 mei 2022.

Voor alle Dansleiders en Vrienden van het VDN

Iedereen is welkom.

Wordt Vriend van de Dansen, vertel iedereen van dit Dansfeest en neem ze mee!Gratis voor wie in 2021 middels een donatie aan het VDN, Vriend van de Dansen is geworden.
Zie verder in Agenda.

VredesDansNetwerk

Eind 2011 werd een nieuwe Stichting VredesDansNetwerk (voorheen NDN – Nederlandstalig Dans Netwerk) opgericht met als doel dansers en dansleiders te ondersteunen en een platform te bieden voor allen die de dansen een warm hart toedragen.

Het bestuur bestaat uit 4 leden:

  • Noor Helweg-McGuigan – Voorzitter
  • Cor van Zanten – Penningmeester
  • Eleonora Helderman – Secretaris
  • Anita Smeding – Algemeen bestuurslid

De dansleiders die op de site vermeld staan, zijn aangesloten bij het VDN.

Vrienden van het VredesDansNetwerk

Wordt Vriend van het VredesDansNetwerk

Dans je graag?
Voel je je verbonden met de dansen?
Verlang je naar vrede in jezelf en in de wereld?
Steun dan het VredesDansNetwerk met een donatie van -minimaal – 15 euro per jaar.
Maar meer is zeker ook van harte welkom!

Met het geld dekken we de website- en bankkosten, ook kunnen we hiervan dansleiders ondersteunen bij hun scholing.
En natuurlijk is er de Jaarlijkse Vrienden en Leden Dansdag, waartoe we onze Vrienden en Leden uitnodigen voor gratis deelname. “Feest voor Allen”.
Maak een (liefst jaarlijkse) bijdrage over op reknr NL72ABNA0412350726 van Stichting VredesDansNetwerk.

Geef je e-mailadres door aan Eleonora Helderman, etmhelderman@gmail.com dan krijg je o.a. onze Vriendenbrief toegestuurd wanneer je donatie binnen is.
De vriendenbrieven #54 #55 (deel 1 en deel 2), zijn breed verstuurd, ook aan wie mogelijk geïnteresseerd is. Een ‘goedmakertje’ voor de tijd dat het VDN stil was.
Alle hierna volgende Vrienden Brieven zullen, zoals het ook bedoeld is, enkel nog aan Vrienden en Leden van het VDN gestuurd worden.
We hopen veel nieuwe Vrienden te mogen verwelkomen!
Want Vrienden? Daar kun je er nooit teveel van hebben.
Zo vormen we één grote Dansfamilie.

image011

Dansen van Universele Vrede – 50 jaar – gevierd in 2018

Je bent van harte uitgenodigd om het 50-jarig Jubileum van de Dansen van Universele Vrede te vieren. In 1968 begon Samuel Lewis in San Francisco met zijn ‘Sufi’ dansen.

Een innerlijke stem zei tot Sam: “Ik maak jou tot spirituele leider van de hippies.” De 20 dansen van Murshid SAM, zijn uitgegroeid tot meer dan 500.

Er zijn wereldwijd danskringen in meer dan 50 landen. Zijn inspiratie was om lichamelijke spiritualiteit vorm te geven. Dit werkt door tot op de dag van vandaag als een vervulling van het Soefi ideaal van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Het VDN- VredesDansNetwerk organiseert dit feest o.l.v. verschillende dansleiders, met foto’s en film.

Datum:     22 september 2018, zaterdag

Zie voor meer informatie: de agenda

La ilaha illa ‘llah

image004

Eind augustus 2009 danste ik vele Zikrs met Murshida Leilah Be, die vanuit Hawai naar Europa was gekomen. Leilah Be is senior gids in de Ruhaniat orde, de lijn van Samuel Lewis. Zij componeerde veel prachtige Zikrs, waarvan wij  twee dagen lang mochten genieten. Het was een heel bijzondere ervaring: twee dagen lang alsmaar ‘La ilaha illa ‘llah hoe’ en geen enkele dans met een partner. Het bracht me diep, heel diep naar binnen.

De workshop was een mooie aanleiding om eens te gaan kijken wat de diepere betekenis is van deze woorden, die zo’n enorme impact kunnen hebben.

De exoterische betekenis
Gelukkig is er Wikipedia, de online encyclopedie, die als vertaling van ‘La ilaha illa ‘llah’ geeft: “Er is geen godheid dan God’. Waarbij aangetekend moet worden, dat het woord God een vrouwelijke- en een meervoudsvorm kent, wat bij het woord Allah niet het geval is. Letterlijk staat er (Arabisch lees je van rechts naar links):

image007

la, wat nee of geen betekent; het ontkent dat wat volgt.

image008
ilaha, wat god (met kleine letter), godheid of vergoddelijking betekent.

image009
illa, dat betekent, alleen, behalve of maar.

image010
Allah, de eerste A wordt niet uitgesproken omdat illa op een a eindigt.

In de Zikr wordt hier ‘hoe’ aan toegevoegd.

“Allah”, zegt Wikipedia, “is een samentrekking van ‘al’ (lidwoord) en ‘ilah’ (het- of datgene wat aanbeden wordt). Allah wordt in Arabisch sprekende landen en op Malta ook door Joden en Christenen gebruikt”. Het woord Allah is verwant aan Alaha (Aramees, de taal die Jezus sprak), Elohiem(Hebreeuws, meervoud van Eloh – god) en Elat (Oud-Kanaänitisch). Dit zijn allen Semitische talen.
Andere wat vrijere vertalingen van ‘La ilaha illa ‘llah’ luiden: Niets bestaat behalve God. Er bestaat niets behalve de Ene. Er is geen werkelijkheid buiten de werkelijkheid.

Veel moslimbaby’s krijgen direct na hun geboorte deze zin, het credo van de Islam, in het ene oor gefluisterd; in het andere oor wordt de azan (de oproep tot gebed) gefluisterd.

De esoterische betekenis
“Voor de Soefi”, zegt de site van ‘mystic saint’, “is ‘La ilaha illa ‘llah’ het meest betekenisvolle credo in heel de schepping. Het is de basis van alle kennis, het is de bron van alle weten. ‘La ilaha illa ‘llah’ geeft zowel een verklaring van de goddelijke waarheid, als een les hoe het te leren kennen; en wel door het vernietigen van alles wat onecht is. Het betekent dat Allah het enige is dat bestaat en dat de snelste manier om de Eenheid te leren kennen de ontkenning van al het andere is”. (…) “In het soefisme heeft het woord ‘vernietigen’ betrekking op het verstand (geen geloof hechten aan). Het is niet een ontkenning van het uiterlijke bestaan, alleen een verwerpen van enige andere werkelijkheid, anders dan de Enige Ware Werkelijkheid (dat wat overblijft als al het andere weg is)”.

image011

Pir Zia wees eens op de mystieke uitleg van de naam ‘Allah’ die Najmuddin Kubra, de 13e eeuwse Iraanse Soefi die veel over het Zelf als de bovenzintuigelijke Lichtgids  geschreven heeft, gaf. Kubra zegt: “’Al’ betekent de (lidwoord), de dubbele ‘L’ wijst op een intensivering van de betekenis, te vertalen als ‘de werkelijke’ of ‘de ware’”. “De ‘H’”, zegt Kubra, “is het geluid van de ademhaling” in mystieke termen betekent ‘Allah’ dan de werkelijke of de ware adem. Kubra spreekt dan van de wezenlijke adem.

Ooit vertaalde Myra van Leer een lezing van Pir Vilayat over ‘La ilaha illa ‘llah Hu’. Pir beschrijft zijn ervaringen met de Zikr en geeft de betekenis van de woorden en van de bewegingen die je tijdens het reciteren maakt.
“Ilaha, zegt Pir, “betekent Goddelijkheid, het is het aspect van God, dat existentieel is. Er is dus geen goddelijkheid, behalve de goddelijkheid van God in het bestaande. Tijdens het uitspreken van ‘La ilaha’ reiken we omhoog en bij ‘illa’ keren we naar binnen, naar de leegte van waaruit dan de A (de a van ‘illa’) te voorschijn komt. Dat is het moment waarop onze nieuwe geboorte door de existentiële wereld heen slaat”.

In ‘De mystiek van het geluid’ zegt Hazrat Inayat Khan: “De  A stelt de openbaring van het mystieke, het abstracte geluid voor. Wanneer het geluid voor het eerst vorm aanneemt – op het uiterlijke gebied – wordt het A. In alle talen begint het alfabet met de A. Om de A-klank te zeggen, hoef je alleen je mond wijd open te doen; je tong en je tanden zijn niet nodig”.

‘In de Semitische talen’ legt Pir Vilayat verder uit, ‘wijst de ‘L’ op een verbinding.  In dit geval is het de beweging van het ene stadium van de A tot in het andere stadium. Bij de laatste letter, de ‘H’ heb je alle ‘L’len en ‘A’ ‘s achter je gelaten. De H staat voor de adem, de geest, de onzichtbare manifestatie van het goddelijke.” De Hebreeuwse letter H, de ‘Hee’, betekent venster. Door een venster komt het (goddelijk) Licht naar binnen in de woning en zo ook in het lichaam.

In bovengenoemd boek wijst Hazrat Inayat Khan erop dat het geluid van het Abstracte te horen is in het stromen van water, in het geklingel van bellen, in het zoemen van bijen en dat het dan overgaat in ‘Hoe’, het allerheiligste geluid. “Mystici” schrijft Hazrat Inayat Khan, “hebben het Opperste Wezen altijd gekend als ‘Hoe’, de natuurlijke naam, niet door mensen gemaakt, de enige naam van de Naamloze die door de ganse natuur onafgebroken wordt uitgesproken.” (…) “Dit alleen is de ware naam van God, een naam die geen volk en geen godsdienst zijn bijzonder eigendom kan noemen. Het is het Woord dat in den beginne was, het Woord dat bij God was, het Woord dat God was, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft in de eerste regel van het naar hem genoemde evangelie”.

image012

“Hier” (bij de H), gaat Pir Vilayat weer verder, “kom je bij de top, het is de staat van Samadhi, je bent dan in een staat van suspensie”. Die pauze, die staat van suspensie, is het moment waarop je de eeuwigheid van je wezen ervaart. Het is de eeuwigheid van de Goddelijkheid in je en dat vraagt om een totale ontkenning, om een totaal loslaten van je individualiteit. “Dit zijn dingen” zegt Pir Vilayat, “die je ontdekt als je de Zikr herhaalt”.

Een anekdote
Dan vertelt Pir Vilayat wat hem eens overkwam tijdens het reciteren van de Zikr: “Toen ik jonger was, was ik in Ajmir, ‘s nachts, de Zikr aan het reciteren. Het was een magische plek, er waren mensen aan het bidden en aan het chanten en sommige sliepen gewoon op de marmeren vloer. Er was daar een bijzondere derwish, een musicus die op de rudra vina speelde. Ik zat daar de Zikr te herhalen en ik werd zo bewogen door de muziek, dat ik de Zikr beter zei dan ooit tevoren. Ik durfde niet naar hem op te kijken, want als je de Zikr aan het zeggen bent, wordt je geacht niet om je heen te kijken, maar goed geconcentreerd te zijn. Toen – op een zeker moment – was er een onderbreking en ik durfde mijn hoofd naar hem toe te keren. Ik kon mijn ogen niet geloven, want hij leek precies op mijn vader. Ik kon ‘t niet geloven. Op het moment waarop ik naar hem keek, stond hij op en kwam hij naar mij toe. Hij zei: “Ik heb een boodschap van je vader”. Hij vroeg: “Keer je je hoofd omhoog als je ‘Hoe’, zegt ? Dat is samadhi. Je moet ontwaken in het Léven, niet in samadhi”. Toen ging hij weg en hij ging door met zingen. Natuurlijk verbeterde ik wat mij was opgedragen. Dat was een echte transit in mijn leven, want in het begin was ik op zoek naar samadhi en nu realiseerde ik me de waarde van het ontwaken in het leven”.

Hanifa Bergers

Mohamed Jalal ad-Din Balkhi Rumi

Mohamed Jalal ad-Din Balkhi Rumi, schreef:
(1207 – 17 december 1273)

Dance, as though no one is watching,
Love, as though you’ve never been hurt before,
Sing, as though no one can hear you
Work, as though you don’t need the money,
Live, as though heaven is on earth

image002

 

Saadi Neil Douglas-Klotz en de ontwikkeling van de Dansen

image001Vijf jaar gledeen stopte Saadi Neil Douglas-Klotz met zijn artikelen over ‘the Deeper Side of Dance’ in het Internationale Tijdschrift voor de Dansen voor Universele Vrede. In zij laatste artikel kijkt hij terug op de ontwikkeling van de Dansen, die – zoals in het visioen van Samuel Lewis – begonnen als een klein bergbeekje en zich uiteindelijk ontwikkelden tot een grote, brede rivier die uitmondt in een oceaan.“Aan het eind van de jaren 70”, schrijft Saadi, “hadden we vooral veel Hindoe- en Soefidansen en één of twee dansen uit andere tradities”.

Met Tasnim Hermila Fernandez richt hij in 1982 het ‘International Netwerk for Dances of Universal Peace’ (INDUP) op. En hoewel de Dansen zich in korte tijd over de hele wereld verspreidden was dat niet het doel van INDUP. “It was simply to allow the Dances to grow into new forms, expressing a greatly range of spiritual traditions. (…) Unbelievable though it may seem, we began the entire Dance Network in 1982 with $500.00 and a mailing list that fit on five letter-sized sheets of labels. The people who have been touched by the Dances and Walks since then probably number at least a million.” Saadi zag het als een uitdaging om in zijn workshops en trainingen zo min mogelijk Soef-terminologie te gebruiken om zo de dansen open te stellen voor teksten en melodieën uit veel verschillende spirituele tradities. En tegelijkertijd trouw te blijven aan de geschiedenis van de voorouders van de Dansen en een transmissie door te geven die niet in woorden valt uit te drukken.

In overeenstemming met zijn Soefiwortels trok het Dans-Netwerk onafhankelijk denkende mensen aan, die over het algemeen afkerig waren van pogingen om de Dansen te over-organiseren. “I feel”, schrijft Saadi, “this is helpful for both the Dances as well as for the communities and nations in which they play a part. Each has its own flavor, its own gifts to offer, its own way of organizing, which may be very different from what happens in each country or from what we did in the beginning in the USA”. Dan spreekt Saadi de hoop uit dat we niet gaan proberen om hals over kop nieuwe dansen te ontwikkelen, waarvan de bewegingen nogal afleidend zijn of zelfs irrelevant om ons te helpen het unieke van een spirituele traditie of van een speciale heilige zin te voelen. We hebben geen behoefte aan ‘meaningless dexterities (behendigheden) of the body’, zoals Ruth St. Denis het noemde. “In het potentieel, dat Murshid Samuel Lewis ons aanbiedt, kunnen het in elkaar vloeien van muziek, gevoel en beweging net zo naadloos en krachtig zijn, als de woordenloze eenheid-in-verscheidenheid waar we naar streven”.

Saadi  kreeg veel dansen door; hij ‘plukte’ ze – zoals Ruth St. Denis dat kon en Samuel Lewis dat van haar geleerd had – uit de Kosmos. Hij ontwikkelde veel dansen, vooral heel veel dansen gebaseerd op de ‘Aramese Woorden’ die Jezus sprak, zoals Het onze Vader, (http://www.youtube.com/watch?v=J_mFa-B1wys) de Zaligsprekingen, de Ik Ben uitspraken, etc. (Ga naar http://www.abwoon.com en klik op library voor de dansbeschrijvingen en podcasts). Toen iemand Saadi eens vroeg hoe hij toch al die dansen kon maken, antwoordde hij: “Oh, dat is heel eenvoudig: ‘Gebruik ons voor het doel dat Uw Wijsheid kiest’ *) en heel veel hard werk.

*) Gebed van Hazrat Inayat Khan

Wijsheden

Muziek schept orde uit chaos
– Yehudi Menuhin –

Dansen is bidden met de benen; marcheren is vloeken met de voeten.
– Wim Kan –

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
– Plato –

Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde.
Ik zou alleen in een God geloven die kan dansen.
– Friedrich Nietzsche –