VredesDansNetwerk

Eind 2011 werd een nieuwe Stichting VredesDansNetwerk (voorheen NDN – Nederlandstalig Dans Netwerk) opgericht met als doel dansers en dansleiders te ondersteunen en een platform te bieden voor allen die de dansen een warm hart toedragen.

Het bestuur bestaat uit 4 leden:

  • Noor Helweg-McGuigan – Voorzitter
  • Cor van Zanten – Penningmeester
  • Eleonora Helderman – Secretaris
  • Anita Smeding – Algemeen bestuurslid

De dansleiders die op de site vermeld staan, zijn aangesloten bij het VDN.

Terug